Mentenanță tehnică

Principalul scop al serviciilor de mentenanță tehnică este să asigure funcționarea optimă a sistemelor clădirii, prin întreținere preventivă și reactivă, care, aplicate în mod corect, permit prelungirea ciclului de viață și a performanțelor tuturor instalațiilor și echipamentelor din clădire.

Mentenanţa preventivă

Mentenanța preventivă presupune planul de acțiuni de întreținere ce previne căderile sau defecțiunile echipamentelor, conceput astfel încât să asigure și să mențină funcționarea optimă a acestora, datorită înlocuirii componentelor uzate înainte de a se defecta. Această abordare are ca efect importante reduceri ale costurilor fața de cele privind acțiunile de întreținere de rutină, deoarece se desfășoară în perioada funcționării echipamentelor, reducând astfel întreruperile sistemelor normale de operare. Astfel sunt efectuate controale periodice, revizii parțiale și/sau totale la intervale de timp bine stabilite, schimburi de uleiuri, ungeri etc.

Mentenanţa reactivă

Mentenanța corectivă corespunde situației de intervenție pentru remedierea operativă a unei defecțiuni la un echipament în funcțiune. Activitățile principale constau în repararea, repunerea în funcțiune sau înlocuirea pieselor din echipamentul afectat.