Servicii private pentru situații de urgență

Prin „situații de urgență” ne referim la evenimente ce pot avea loc în incinta beneficiarului sau pe teritoriul localității, a protecției salariaților și locuitorilor, a mediului, a bunurilor și valorilor. Desfășurăm activități de intervenție pentru situații de urgență pe întreg teritoriul Romaniei.

Servicii oferite:

1. Interventie in caz de urgenta realizate cu personal atestat profesional, instruit si dotat corespunzator. Acest serviciu are rolul de prevenire a incendiilor, de salvare a persoanelor aflate in dificultate si de interventie in situatii de urgenta.

2. Asigurarea de masini autospeciale pentru stingerea incendiilor, in cazul obiectivelor unde instalatii automate pentru stingerea incendiilor nu sunt prezente, s-au defectat sau sunt in revizie.

3. Executarea de verificari periodice pe linia prevenirii si stingerii incendiilor. Aceste actiuni sunt necesare pentru depistarea si inlaturararea starilor de pericol ce pot genera initierea sau dezvoltarea unor incendii. Ca urmare a verificarilor, va avea loc informarea operativa a conducerii obiectivului si elaborarea planului de masuri pentru a fi remediate aspectele deficitare constatate.

4. Mentenanta, supravegherea si verificarea functionarii la parametrii proiectati a instalatiilor de detectie, semnalizare, limitare si stingere a incendiilor. Acestea sunt revizute, reparate si completate daca situatia o cere.

5. Consultanta pentru companii, pentru: intocmirea dosarului necesar pentru obtinerea Avizului de securitate la incendiu, respectiv Autorizatiei de securitate la incendiu, elaborarea documentelor de organizare a activitatilor PSI si a planurilor de aparare impotriva incendiilor, elaborarea tuturor documentelor specifice pe linie de protectie civila.